XPLORA Mobile

 

XPLORA krever et abonnement fra XPLORA Mobile for å fungere. Prisen på abonnementene varierer avhengig om du velger forhåndsbetaling eller ikke.

Du kan kjøpe XPLORA 4 HER. 

Den eneste forskjellen på våre abonnement er prisen per måned. Velger du forskuddsbetaling, vil du få opp til 20% rabatt på abonnementet.

Velg mellom et av disse tre:

Alternativ 1:
Forskuddsbetaling av abonnementet for 12 måneder.
Du får 20% rabatt per måned og abonnementet vil koste deg koster 109,- per måned.
Etter at avtalt periode for forhåndsbetaling utløper, går avtalen over i en løpende månedlig avtale med månedlig betaling for abonnementet. Månedlig betaling vil variere etter valgt abonnement.

Alternativ 2:
Forskuddsbetaling av abonnementet for 6 måneder.
Du får 10% rabatt per måned og abonnementet vil koste deg 119,- per måned.
Etter at avtalt periode for forhåndsbetaling utløper, går avtalen over i en løpende månedlig avtale med månedlig betaling for abonnementet. Månedlig betaling vil variere etter valgt abonnement.

Alternativ 3:
Månedlig betaling med forskuddsfakturering.
Abonnementet koster fast 129,- per måned.

Inkludert i alle alternativer har du fri bruk av minutter, SMS, og inkludert data i Norge og EU/EØS. Vær oppmerksom på at egne priser gjelder fra Norge til utlandet, for fly, offshore og skip, til spesialnumre og bruk utenfor EU/EØS. Abonnementet har ingen bindingstid. Dersom du sier opp abonnementet i den forskuddsbetalte perioden, gjelder for alternativ 1 eller 2, påløper det et bruddgebyr. Bruddgebyret reduseres trinnvis og er begrenset oppad til samlede økonomiske fordelen ved det forskuddsbetalte abonnementet ut gjenværende del av den forskuddsbetalte perioden.

Eksempel: Du har forskuddsbetalt 12 mnd og har 5 mnd igjen ved oppsigelse. Bruddgebyret blir da kr 100 (5 mnd x 20 kr)

Oppsigelsestiden for alle abonnement er 1 mnd gjeldende fra den første dagen i neste mnd.